Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Na dalkiapolska.com znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o trigeneracji.

W wyniku rozwoju przemysłu nastąpiło nagłe zwiększenie popytu na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Duże zużycie energii, jak również poczucie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że fabryki wypatrują pionierskich rozwiązań, które nie tylko zmniejszą koszty działalności, ale jednocześnie przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich wpływu na środowisko.

Kogeneracja, trigeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które ma na celu wzmocnienie autonomii energetycznej zakładów produkcyjnych przez implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, przykładowo przez zmniejszenie wykorzystania gazu i węgla oraz zwiększenie elektryfikacji, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można dzięki zaawansowanym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego prądu i ciepła, bądź trigeneracja, która poza energią i ciepłem w trakcie jednego procesu technologicznego generowane jest również zimno.

W licznych sferach przemysłu realne jest także korzystanie z ”energii odpadowej”, a więc energii z odzysku. To energia, która powstaje w toku procesów produkcyjnych i która przeważnie bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii, a później powtórne jej użycie daje z czasem duże oszczędności, a jednocześnie przyczynia się do zredukowania śladu węglowego, za który odpowiada zakład przemysłowy.

Z jakiej przyczyny dekarbonizacja przemysłu jest istotna?

W dobie powszechnego zrozumienia szkodliwego oddziaływania człowieka na ekosystem jak również wiedzy, iż gaz i ropa za kilkadziesiąt lat się skończą, dążenie do dekarbonizacji przemysłu stało się priorytetem, gdyż jest zabezpieczeniem jej rozkwitu w kolejnych dziesięcioleciach. Nakierowanie przemysłu ku korzystaniu z energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Oczywiście, zastosowanie tych rozwiązań generuje duże koszty, niemniej jednak w efekcie pożytek jaki one zapewniają, w pełni je kompensują. Oszczędności związane z ograniczeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić koszt poniesiony na taką innowację. Z drugiej strony zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej szkodliwego wpływu na środowisko to już zysk dla każdego człowieka.

Kontakt z nami:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10

Energetyka