Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Zajrzyj na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby odnaleźć informacje o metodzie kasowej.

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje w chwili wystawienia faktury. W tej sytuacji urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy należność od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Z metody kasowej może korzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w położeniu, gdy są zmuszone kilkukrotnie przypominać kontrahentowi o przelewie należności za wykonane usługi bądź dostarczone towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet bardzo dobrze działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków w terminie i finalnie otrzymać od fiskusa wysoką grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Ze względu na zdefiniowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać ewidentna większość rodzimych właścicieli firm, niemniej jednak muszą oni mieć świadomość, że stosowanie z tej formy rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Jeśli zatem sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie polecają średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Biura rachunkowe często odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest problem z regularnym pilnowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, żeby nie przekroczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wysyłają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkuset fakturach kontrola przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz likwidację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Finanse, rachunkowość