Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Automatyczna windykacja należności. Zdobądź więcej informacji.

Jest sporo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Robot Flobo do księgowania przelewów z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego rozpoczyna się względem dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności nie zadziała, następną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i co miesiąc wysyła porównywalną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie wniesiona w ustalonym czasie z pewnością rośnie. W organizacji całej procedury księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących klientów, wyznaczając m.in. interwały pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie przelewu za fakturę wysyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wypunktowane wyżej działania będą nieefektywne, aplikacja prześle informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na kontrolowanie wpływających należności, a po paru miesiącach przynosi także ogromną poprawę terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Finanse, rachunkowość