Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Oferujesz usługi B2B? Sprawdź, gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Wygodny bezpłatny generator not księgowych online

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej czy później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie czy stosować jako jeden z etapów działań upominawczych?

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednakże nie przekraczającej 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, zaś kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Wypada wspomnieć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia spłaty, na dodatek bez obowiązku uprzedniego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (bądź więcej) euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych relacji biznesowych. W końcu poślizg we wniesienia należności może być kwestią zwyczajnego przeoczenia lub krótkotrwałych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego intencjonalnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Skorzystaj z bezpłatnego generatora not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie do obsługi należności, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Finanse, rachunkowość