Sprawdzaj kurs i wymieniaj funta przez internet

Sprawdzaj kurs i wymieniaj funta przez internet

Funt szterling, powszechnie zwany funtem brytyjskim, to jedna z najsilniejszych światowych walut. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a potem Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie przyjęło euro i pozostało przy swojej historycznej walucie.

Wartość funta brytyjskiego po Brexit

W wyniku Brexitu, który okazał się procesem trwającym ponad 4 lata, cena funta względem dolara i euro znacznie spadła. Było to powiązane m.in. z oznajmieniem przez znane podmioty, w tym instytucje finansowe, wyjścia z rynku brytyjskiego, co groziło spadkiem ilości miejsc pracy, a co za tym idzie również obniżeniem PKB. Odpracowywanie gwałtownego spadku wartości funta szterlinga z 2016 r. odbywa się wolno i przy dość zauważalnych wahaniach wartości waluty. Dodatkową przeszkodą w tym procesie była recesja z 2020 r. wywołana długotrwałym zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wypada jednak odnotować, że funt szterling to niezmiernie mocna waluta, będąca w obiegu w Europie już od dziewięciu stuleci, która w samym tylko ubiegłym wieku wyszła obronną ręką z dużych spadków wywołanych zniesieniem powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. oraz ze słynnego ataku spekulantów walutowych nazwanego “Czarną środą” z 1992 r.

Statystyk kursu funta szukaj na stronie kantoru online

Funt jest dla Polaków ważną walutą, w której wciąż chętnie lokują swoje finanse. Dzieje się tak w głównej mierze w następstwie tego, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, większość zatrudnionych tam Polaków nie przewiduje powrotu do ojczyzny i nieprzerwanie utrzymuje finansowo swoich krewnych w Polsce. Aktualnym kursem funta szterlinga interesuje się więc znaczna grupa osób. Szukają one przede wszystkim szczegółowych informacji nie tylko o przeliczniku tej waluty na złotówki bądź euro, ale nierzadko także wykresów historycznych wybiegających do pięciu lat wstecz. Takie dane dostępne są np. na stronie kantoru online, który odświeża kurs co parę sekund. Informacje te umożliwiają również sprawnym inwestorom dokonywać wymiany waluty po rentownym kursie.

Finanse, rachunkowość