Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i transportem śmieci. By się przed nimi ustrzec, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Ich załadunek ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najprostsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Pośród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywózki gruzu oraz odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Kontakt z nami:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Branża budowlana Robienie zakupów