Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Badania operatorów – co się pod nimi kryje?

Na http://www.testybielsko.pl sprawdzisz, kto ma w swojej ofercie badania operatorów Bielsko.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą długi czas i wyjątkowo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze rodzinne relacje. Okazuje się jednak, że badania te znajdują również zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie odbiegają znacznie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji i testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie powinno się obawiać. Do ich wypełnienia powinno się podejść otwarcie. Znaczenie ma szczerość oraz rzetelność zaznaczanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w wypadku osób chcących pracować jako operator maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy badana osoba będzie potrafiła w odpowiednio szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również predyspozycje do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać wyłącznie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest ukończenie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi