Badania operatorów – na czym polegają?

Badania operatorów – na czym polegają?

Kiedy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi się im poddać. Konieczność ich wykonania ten regulacje nakładają również na operatorów wózków, koparek, dźwigów i podobnych pojazdów. Dlaczego zachodzi taka potrzeba i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Prawo precyzyjnie określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Co więcej, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często zdarzają się wypadki, a duża część z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli zbyt małą koncentracją, problemami ze wzrokiem bądź niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także z powodu pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i dlatego robienie tego typu badań jest wymagane.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o widzenie zmierzchowe i umiejętności wzrokowo – ruchowe, a ponadto zdolność oceny odległości, prędkość reakcji oraz poziom koncentracji. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, stosowana jest też specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Standardowo są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesięciu lat – 1-2 lata.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi