Badania wysokościowe. Kto będzie miał problemy?

Badania wysokościowe. Kto będzie miał problemy?

Badania wysokościowe Bielsko Biała - więcej o tych usługach znajdziesz w tym miejscu.

Większość czytelników działania na wysokości utożsamia przede wszystkim z czyszczeniem okien w wieżowcach czy opieką nad kominami. W myśl obowiązujących w Polsce przepisów są to jednak wszelkie prace wykonywane na wysokości przekraczającej jeden metr. W przypadku, kiedy działania prowadzone są co najmniej trzy metry nad ziemią, konieczne jest natomiast zaliczenie specjalistycznych badań wysokościowych. Na czym jednak się one opierają? W jakich przychodniach są wykonywane? Jakie schorzenia powodują, że nie zaliczymy badań wysokościowych?

Gdzie wykonać badania wysokościowe?

Badania wysokościowe można wykonać odwiedzając placówkę medycyny pracy, w której uzyskamy skierowania na badania specjalistyczne. Po ich zakończeniu – jeśli oczywiście efekty będą pozytywne – otrzymamy zaświadczenie pozwalające na pracę na wysokościach. Bywa jednak, że na przeprowadzenie badań lekarskich nie ma dużo czasu – wówczas najlepiej zrobimy wybierając się sami do laryngologa, neurologa i okulisty w celu wykonania badań, zaś następnie składając je w placówce medycyny pracy, jakkolwiek najlepiej zgłosić się na badania do wyspecjalizowanej poradni.

Na czym polegają badania wysokościowe?

Badania wysokościowe powinny zdiagnozować choroby, które powodują, że praca na wysokościach jest niebezpieczna. Do najważniejszych tego rodzaju schorzeń należą w szczególności padaczka oraz zaburzenia równowagi, wady wzroku (a konkretnie – potrzeba noszenia okularów (chociaż możemy to wyeliminować stosując szkła kontaktowe), jak również zez. Lekarz ma prawo poza tym odmówić podpisania zaświadczenia, jeśli mamy nieuregulowaną cukrzycę oraz walczymy z zawrotami głowy. Badania wysokościowe należy powtarzać co 3 lata, natomiast osoby które ukończyły 50 lat – co roku.

Kontakt z nami:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Usługi