Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet jeśli budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje zagrożenie, że z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasami pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo w efekcie błędnie wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji murów.

Osuszanie domu – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne mury nie świadczą od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych zacieków. W pomieszczeniach takich jak kuchnie, niewietrzone piwnice czy łazienki pojawiająca się na murach pleśń jest często następstwem skraplania się pary wodnej lub przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji we wnętrzach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budowli lub gdy zdarzyło się zalanie na skutek powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów stanowi już zadanie dla fachmanów z obszaru hydroizolacji.

Metody osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy posiadają duże doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budowli mieszkalnych, jak i użytkowych, rozpoczynają swoje działania od oceny źródła zawilgocenia i stanu podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wybrania adekwatnych sposobów i materiałów służących do osuszenia. Zawilgocenie budynków ceglanych, których tynki nabrzmiewają i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wody przez ściany. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda wspina się w górę – nieraz wręcz na kilka metrów. Zdarza się to często, przede wszystkim w starych budynkach, jednakże można to naprawić odtwarzając hydroizolację poziomą murów, która zastopuje wznoszenie się wody wzwyż. Następną fazą, rzecz jasna po odpowiednim przygotowaniu ścian, jest ich odgrzybienie oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie domów polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej bądź mat bentonitowych, a w następnej kolejności naniesienie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W szeregu przypadków konieczne będzie także odtworzenie łączenia izolacji ścian z izolacją innych modułów budowli, jak stropy żelbetowe, dylatacje i ściany żelbetowe.

Branża budowlana Usługi