Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Skieruj się w to miejsce po więcej informacji o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na firmy z większości państw świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń realizują multum zwykłych i poświadczonych przekładów na bardziej bądź mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i najrozmaitszych firm.

Mimo, iż w sieci łatwo znaleźć darmowe narzędzia do translacji, długo jeszcze nie wyprą one z rynku zawodowych tłumaczy, bo skorzystanie z ich usługi jest często wymagane, np. gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich przypadkach staramy się z grubsza oszacować cenę tłumaczenia. Od czego więc zależna jest cena przekładu?

Termin realizacji, język, rodzaj przekładu – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Końcowy koszt translacji tekstu kształtują wypunktowane poniżej elementy:
1. Język, na który bądź z którego potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, portugalski) albo germańskich (holenderski, angielski) będzie zasadniczo tańszy niż tłumaczenie z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi słoweńskiego, ukraińskiego, rosyjskiego) lub wschodnioazjatyckich (japońskiego, chińskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańszy aniżeli translacja w drugą stroną.
3. Czas realizacji przekładu. Jak przy każdej usłudze, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematy, których dotyczy dokument. Translacja prac dyplomowych, kontraktów handlowych czy dysertacji medycznych kosztuje więcej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej branży, lecz również stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niedopuszczalnych błędów.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Warto zaakcentować, że tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów jak przykładowo akt urodzenia albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w kursie), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z odpisu, oryginału bądź kopii, a także nadaje mu niepowtarzalny numer. Tłumacze przysięgli na ogół określają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w przypadku potrzeby wykonania tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od objętości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt z nami:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Usługi